Ετικέτα: ETF

Funds – Επενδυτικά Κεφάλαια: ευκαιρίες και κίνδυνοι με μια ματιά

Τα Funds (Αμοιβαία Κεφάλαια) είναι συλλογικά επενδυτικά μέσα που επιτρέπουν στους επενδυτές να επενδύουν τα χρήματά τους από κοινού με άλλους σε μια ποικιλία τίτλων. Αυτή η προσέγγιση ανοίγει ένα πλήθος ευκαιριών και κινδύνων που αξίζει να κατανοήσουμε. Ένα Fund συλλέγει τα χρήματα πολλών επενδυτών και τα διαχειρίζεται κεντρικά. Αυτά τα χρήματα επενδύονται σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως μετοχές, ομόλογα ή άλλους τίτλους, ανάλογα με τους στόχους και τις στρατηγικές του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Διαβάστε Περισσότερα