Πολύτιμα μέταλλα σε περιόδους κρίσης: πώς αποδίδουν σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας και αστάθειας

Πολύτιμα μέταλλα σε περιόδους κρίσης: πώς αποδίδουν σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας και αστάθειας

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την απόδοση των πολύτιμων μετάλλων;

Εισαγωγή

Γενικά, πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται ο χρυσός, το ασήμι, η πλατίνα και το παλλάδιο, αν και άλλα στοιχεία όπως το ρόδιο και το ιρίδιο μπορούν επίσης να ταξινομηθούν ως πολύτιμα μέταλλα. Διακρίνονται για τη σπανιότητα και την ανθεκτικότητά τους, αυτά τα μέταλλα έχουν χρησιμεύσει ως αποθήκη αξίας και νομίσματος για χιλιάδες χρόνια. 

Σημασία των πολύτιμων μετάλλων σε περιόδους κρίσης

Σε περιόδους κρίσης, όπως χρηματοπιστωτικές κρίσεις ή περίοδοι πολέμου, η εμπιστοσύνη στα νομίσματα και τα χρηματοπιστωτικά συστήματα μπορεί γρήγορα να διαβρωθεί. Σε τέτοιες καταστάσεις, θεσμικοί επενδυτές και μη, συχνά αναζητούν εναλλακτικές μορφές επένδυσης που θεωρούνται ασφαλές καταφύγιο και τους βοηθούν να προστατεύσουν τον πλούτο τους. Τα πολύτιμα μέταλλα, ειδικά ο χρυσός και το ασήμι, έχουν αποδειχθεί τόσο ασφαλή καταφύγια σε όλη την ιστορία. Κατά κανόνα οι επενδύσεις αυτές, είναι ανεξάρτητες από την απόδοση των αγορών μετοχών και ομολόγων και ως εκ τούτου μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο. Επιπλέον, τα πολύτιμα μέταλλα έχουν περιορισμένη διαθεσιμότητα, γεγονός που αυξάνει τη σχετική έλλειψή τους και συνεπώς την αξία τους. Όλοι αυτοί οι παράγοντες καθιστούν τα πολύτιμα μέταλλα σημαντικά εργαλεία σε περιόδους κρίσης και εξηγούν τη συνεχιζόμενη δημοτικότητά τους μεταξύ επενδυτών.

Ιστορικές επιδόσεις των πολύτιμων μετάλλων σε περιόδους κρίσης

Σε όλη την ιστορία, υπήρξαν πολυάριθμες κρίσεις που συγκλόνισαν την παγκόσμια οικονομία και στις οποίες τα πολύτιμα μέταλλα έπαιξαν σημαντικό ρόλο ως αποθήκευση αξίας και αντιστάθμισης έναντι της αστάθειας. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα τέτοιων κρίσεων:

Μεγάλη Ύφεση (1929-1939): Η Μεγάλη Ύφεση ήταν μια από τις πιο σοβαρές και μακροχρόνιες κρίσεις στη σύγχρονη ιστορία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι τιμές του χρυσού αυξήθηκαν απότομα και η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα και στα νομίσματα μειώθηκε.

Πετρελαϊκές κρίσεις (1973-1974 και 1979-1980): Στη δεκαετία του 1970, λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και της πολιτικής αστάθειας, υπήρξαν δύο πετρελαϊκές κρίσεις που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η τιμή του χρυσού επίσης αυξήθηκε απότομα, αποτελώντας σημαντικό εργαλείο για επενδυτές και επενδυτές.

Χρηματοπιστωτική κρίση (2007-2009): Η οικονομική κρίση του 2007-2009 ήταν μια παγκόσμια κρίση που προκλήθηκε από το σκάσιμο μιας φούσκας των ακινήτων στις ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η τιμή του χρυσού αυξήθηκε αισθητά, υποδηλώνοντας ότι πολλοί επενδυτές είδαν ένα ασφαλές καταφύγιο σε αυτό το πολύτιμο μέταλλο.

Πανδημία COVID-19 (από το 2019): Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία με άνευ προηγουμένου τρόπο, βυθίζοντας πολλές χώρες σε ύφεση. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η τιμή του χρυσού ανέβηκε ξανά απότομα, αποτελώντας σημαντικό εργαλείο για επενδυτές.

Αυτά τα ιστορικά παραδείγματα δείχνουν ότι τα πολύτιμα μέταλλα, ειδικά ο χρυσός, συχνά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως αντιστάθμισης έναντι της αστάθειας και του πληθωρισμού σε περιόδους κρίσης.

Πώς αποδίδουν τα πολύτιμα μέταλλα σε αυτές τις κρίσεις;

Η απόδοση των πολύτιμων μετάλλων σε περιόδους κρίσης μπορεί να ποικίλλει πολύ και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η σοβαρότητα και η διάρκεια της κρίσης, η ανάπτυξη άλλων αγορών και μορφών επενδύσεων και το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.

Σε γενικές γραμμές, τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι τα πολύτιμα μέταλλα τείνουν να τα πηγαίνουν καλά σε περιόδους κρίσης. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης του 1929-1939, η τιμή του χρυσού αυξήθηκε σχεδόν 70 τοις εκατό. Οι τιμές του χρυσού αυξήθηκαν επίσης απότομα κατά τη διάρκεια των πετρελαϊκών κρίσεων της δεκαετίας του 1970, κορυφώνοντας το 1980 σε σχεδόν 2.200 δολάρια ΗΠΑ ανά ουγγιά (USD/oz).

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2007-2009, η τιμή του χρυσού αυξήθηκε απότομα και πάλι, φτάνοντας στο αποκορύφωμά του σχεδόν στα 1.900 $/ουγγιά τον Σεπτέμβριο του 2011. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η τιμή του χρυσού αυξήθηκε απότομα και πάλι, αλλά δεν έφτασε στα υψηλά των προηγούμενων κρίσεων.

Άλλα πολύτιμα μέταλλα όπως το ασήμι, η πλατίνα και το παλλάδιο έχουν επίσης συχνά καλή απόδοση σε περιόδους κρίσης. Ωστόσο, οι εξελίξεις των τιμών μπορεί να διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό λόγω της προσφοράς και της ζήτησης και άλλων παραγόντων της αγοράς και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι τα πολύτιμα μέταλλα θα έχουν καλή απόδοση σε μελλοντικές κρίσεις.

Πολύτιμα μέταλλα σε περιόδους κρίσης: πώς αποδίδουν σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας και αστάθειας
Πηγή: goldprice.org
Πολύτιμα μέταλλα σε περιόδους κρίσης: πώς αποδίδουν σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας και αστάθειας
Πηγή: silverprice.org

Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των πολύτιμων μετάλλων

Πληθωρισμός, γεωπολιτική, πολιτική κεντρικής τράπεζας, προσφορά και ζήτηση, επιτόκια

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των πολύτιμων μετάλλων, όπως:

Πληθωρισμός: Ο πληθωρισμός μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην απόδοση των πολύτιμων μετάλλων, καθώς μπορεί να οδηγήσει τους επενδυτές να ανακατανείμουν τα κεφάλαιά τους σε επενδύσεις που προστατεύονται από τον πληθωρισμό, όπως τα πολύτιμα μέταλλα. Τα πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται απόθεμα αξίας και μπορούν να διατηρήσουν την αγοραστική τους δύναμη σε περιόδους υψηλού πληθωρισμού.

Γεωπολιτική: Γεωπολιτικά γεγονότα όπως πόλεμοι, πολιτικές συγκρούσεις και αβεβαιότητα μπορούν να οδηγήσουν τους επενδυτές να αναζητήσουν τα πολύτιμα μέταλλα ως ασφαλές καταφύγιο. Όταν η αβεβαιότητα είναι υψηλή, η ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα μπορεί να αυξηθεί, γεγονός που μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην απόδοση.

Πολιτικές Κεντρικών Τραπεζών: Οι πολιτικές της Κεντρικής Τράπεζας μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των πολύτιμων μετάλλων. Όταν οι κεντρικές τράπεζες χαλαρώνουν τη νομισματική πολιτική και μειώνουν τα επιτόκια, οι επενδυτές μπορεί να στραφούν σε πολύτιμα μέταλλα, καθώς αυτές οι επενδύσεις γίνονται πιο ελκυστικές σε περιόδους χαμηλών επιτοκίων.

Προσφορά και ζήτηση: Η προσφορά και η ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα μπορούν επίσης να επηρεάσουν την απόδοση. Όταν η προσφορά είναι περιορισμένη και η ζήτηση είναι υψηλή, οι τιμές μπορεί να αυξηθούν. Αντίθετα, η αύξηση του όγκου παραγωγής και η χαμηλότερη ζήτηση μπορεί να οδηγήσουν σε πτώση των τιμών.

Επιτόκια: Τα επιτόκια  μπορούν να επηρεάσουν έμμεσα την απόδοση των πολύτιμων μετάλλων. Όταν τα επιτόκια αυξάνονται, τα ομόλογα και άλλοι τίτλοι σταθερού εισοδήματος γίνονται πιο ελκυστικοί για τους επενδυτές επειδή προσφέρουν υψηλότερες αποδόσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τους επενδυτές να μεταφέρουν τα κεφάλαια τους από πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός και το ασήμι, και να επενδύσουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος. 

Αντίθετα, η πτώση των επιτοκίων μπορεί να κάνει τα πολύτιμα μέταλλα πιο ελκυστικά επειδή προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο δημιουργίας αποδόσεων σε σύγκριση με τους τίτλους σταθερού εισοδήματος. Επομένως, όταν τα επιτόκια είναι χαμηλά, οι επενδυτές μπορεί να είναι πιο πρόθυμοι να επενδύσουν σε πολύτιμα μέταλλα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτοί οι παράγοντες δεν πρέπει να εξετάζονται μεμονωμένα, αλλά επίσης συχνά συνδέονται μεταξύ τους, μπορούν να επηρεάσουν ο ένας τον άλλον.

Ανάλυση της απόδοσης των πολύτιμων μετάλλων στο πρόσφατο παρελθόν

Οικονομική κρίση του 2008, πανδημία COVID-19 και πόλεμος στην Ουκρανία

Στο πρόσφατο παρελθόν, πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός, το ασήμι, η πλατίνα και το παλλάδιο έχουν δείξει διαφορετικές επιδόσεις σε διαφορετικές κρίσεις.

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2008, η τιμή του χρυσού αυξήθηκε απότομα καθώς πολλοί επενδυτές στράφηκαν στο “ασφαλές καταφύγιο“ του χρυσού. Κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της κρίσης τον Σεπτέμβριο του 2011, η τιμή του χρυσού έφτασε στο ιστορικό υψηλό σχεδόν των 1.900 USD/oz. Το ασήμι και η πλατίνα είχαν επίσης καλή απόδοση, με το ασήμι να κορυφώνεται σχεδόν στα $50/oz τον Απρίλιο του 2011.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 το 2020, η τιμή του χρυσού αυξήθηκε ξανά, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει στα υψηλά των προηγούμενων κρίσεων. Αυτό οφειλόταν εν μέρει στο ότι άλλα περιουσιακά στοιχεία ασφαλούς καταφυγίου, όπως τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα και το δολάριο ΗΠΑ, είχαν επίσης μεγάλη ζήτηση. Ωστόσο, οι τιμές του ασημιού, της πλατίνας και του παλλαδίου μειώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς η ζήτηση για βιομηχανικά μέταλλα μειώθηκε λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας και της επιβράδυνσης της παραγωγής.

Ο πόλεμος της Ουκρανίας το 2022 οδήγησε σε ισχυρή ζήτηση για ασφαλή καταφύγιο χρυσού και ασημιού, γεγονός που ώθησε τις τιμές υψηλότερα. Ο χρυσός έφτασε σε υψηλό 10 ετίας σχεδόν 1.900 $/ουγγιά τον Μάρτιο του 2022, ενώ το ασήμι σχεδόν 31 $/ουγγιά τον Απρίλιο του 2022.

Ένα χρόνο μετά, τον Απρίλιο του 2023 ο χρυσός ξεπέρασε τα 2.000 $/ουγγιά και το ασήμι σχεδόν 26 $/ουγγιά.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η απόδοση των πολύτιμων μετάλλων σε περιόδους κρίσης επηρεάστηκε από πολλούς παράγοντες και ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση για μελλοντικές εξελίξεις.

Ανάλυση της απόδοσης των πολύτιμων μετάλλων στο πρόσφατο παρελθόν

Πολύτιμα μέταλλα στο χαρτοφυλάκιο: Στρατηγικές για περιόδους κρίσης

Χρήση πολύτιμων μετάλλων σε διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια

Η εκμετάλλευση των πολύτιμων μετάλλων σε διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου καθοδικής πορείας σε περιόδους κρίσης, ενώ παράγει πιθανές αποδόσεις.

Μια στρατηγική είναι η χρήση πολύτιμων μετάλλων ως μέρος ενός ευρύτερου χαρτοφυλακίου επενδύσεων που περιλαμβάνει διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων όπως μετοχές, ομόλογα, ακίνητα και εναλλακτικές επενδύσεις. Τα πολύτιμα μέταλλα μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της αστάθειας του χαρτοφυλακίου και στην αύξηση της διαφοροποίησης.

Μια άλλη στρατηγική είναι η χρήση πολύτιμων μετάλλων ως στοχευμένης αντιστάθμισης έναντι ορισμένων κινδύνων. Για παράδειγμα, ο χρυσός και το ασήμι μπορούν να λειτουργήσουν ως αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού ή των υποτιμήσεων των νομισμάτων. Η πλατίνα και το παλλάδιο μπορούν να λειτουργήσουν ως αντιστάθμιση έναντι του γεωπολιτικού κινδύνου και της σπανιότητας των εμπορευμάτων.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η χρήση πολύτιμων μετάλλων σε χαρτοφυλάκια εγκυμονεί επίσης κινδύνους. Οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων μπορεί να είναι ασταθείς και μπορεί να επηρεαστούν όχι μόνο από κρίσεις αλλά και από παράγοντες όπως η προσφορά και η ζήτηση, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι πολιτικές της κεντρικής τράπεζας. Επομένως, συνιστάται να εξετάζεται από επενδυτές προσεκτικά πώς μπορούν να ενσωματωθούν πολύτιμα μέταλλα σε ένα χαρτοφυλάκιο και τους κινδύνους που συνεπάγονται.

Άλλες επενδυτικές στρατηγικές για περιόδους κρίσης

Εκτός από τη χρήση πολύτιμων μετάλλων, υπάρχουν και άλλες επενδυτικές στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιόδους κρίσης. Να μερικά παραδείγματα:

Αμυντικές μετοχές: Ορισμένες μετοχές εταιρειών οι οποίες είναι ανθεκτικές στην οικονομική ύφεση μπορεί να έχουν καλύτερη απόδοση από άλλες σε περιόδους κρίσης. Αυτές περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υγείας, των τροφίμων και της ενέργειας.

Κρατικά ομόλογα: Τα κρατικά ομόλογα που εκδίδονται από χώρες με σταθερές οικονομίες μπορούν να χρησιμεύσουν ως ασφαλές καταφύγιο. Αν και μπορεί να μην προσφέρουν υψηλές αποδόσεις, μπορούν να βοηθήσουν στην αντιστάθμιση του χαρτοφυλακίου.

Εναλλακτικές επενδύσεις: Εναλλακτικές επενδύσεις όπως εμπορεύματα, αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια μπορούν να λειτουργήσουν ως αντιστάθμιση κινδύνου σε περιόδους κρίσης, καθώς ενδέχεται να μη συσχετίζονται στενά με τις χρηματιστηριακές αγορές.

Μετρητά: Η διατήρηση μετρητών σε περιόδους κρίσης μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό των ζημιών και να δώσει στους επενδυτές μεγαλύτερη ευελιξία για να ανταποκριθούν σε νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε επενδυτική στρατηγική έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα είναι επιτυχής σε κάθε κατάσταση κρίσης. Η προσεκτική αξιολόγηση της ανοχής κινδύνου και των επενδυτικών στόχων είναι επομένως απαραίτητη πριν από την εφαρμογή μιας επενδυτικής στρατηγικής.

Συμπέρασμα

Σύνοψη αποτελεσμάτων

Συνοπτικά, έχει καταστεί σαφές ότι πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός, το ασήμι, η πλατίνα και το παλλάδιο μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε περιόδους κρίσης. Ιστορικά συχνά χρησίμευαν ως ασφαλή καταφύγια και συχνά ξεπέρασαν τις αποδόσεις των μετοχών και των ομολόγων σε περιόδους κρίσης.

Ωστόσο, υπάρχουν επίσης παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των πολύτιμων μετάλλων, όπως ο πληθωρισμός, η γεωπολιτική, οι πολιτικές της κεντρικής τράπεζας, η προσφορά και η ζήτηση. Είναι επομένως σημαντικό να εξετάσουμε προσεκτικά πώς μπορούν να ενσωματωθούν πολύτιμα μέταλλα σε ένα χαρτοφυλάκιο και τους κινδύνους που συνεπάγονται.

Υπάρχουν επίσης άλλες επενδυτικές στρατηγικές οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιόδους κρίσης, όπως αμυντικές μετοχές, κρατικά ομόλογα, εναλλακτικές επενδύσεις και μετρητά. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι κάθε επενδυτική στρατηγική έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα είναι επιτυχής σε κάθε κατάσταση κρίσης.

Σε τελική ανάλυση, είναι σκόπιμο να επιδιώκεται μια ισορροπημένη και διαφοροποιημένη επενδυτική στρατηγική που βασίζεται στην ατομική ανοχή κινδύνου και στους επενδυτικούς στόχους. Ο προσεκτικός σχεδιασμός και η παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό των ζημιών σε περιόδους κρίσης, ενώ παράγει πιθανές αποδόσεις.

Κοιτάζοντας μπροστά στο μέλλον των επιδόσεων των πολύτιμων μετάλλων σε περιόδους κρίσης

Είναι δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια η μελλοντική απόδοση των πολύτιμων μετάλλων σε περιόδους κρίσης. Ωστόσο, υπάρχουν μερικοί παράγοντες που υποδηλώνουν ότι τα πολύτιμα μέταλλα μπορεί να συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως ασφαλή καταφύγια στο μέλλον.

Από τη μία πλευρά, υπάρχουν πάντα κρίσεις και αβεβαιότητες στην παγκόσμια οικονομία, είτε λόγω γεωπολιτικών εντάσεων ή φυσικών καταστροφών ή άλλων γεγονότων. Αυτά τα γεγονότα μπορεί να οδηγήσουν σε ασταθείς χρηματοπιστωτικές αγορές και να ωθήσουν τους επενδυτές να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια όπως τα πολύτιμα μέταλλα.

Ο επίμονος πληθωρισμός ή η προσδοκία πληθωρισμού μπορεί να αυξήσει τη ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα, καθώς συχνά λειτουργούν ως αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού.

Υπάρχουν επίσης παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση των πολύτιμων μετάλλων, όπως η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη ή η επιβράδυνση του πληθωρισμού. Είναι επομένως σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη αυτοί οι παράγοντες όταν αποφασίζετε για μια επενδυτική στρατηγική.

Ωστόσο, είναι πιθανό τα πολύτιμα μέταλλα να συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε περιόδους κρίσης και η προσεκτική ενσωμάτωση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό των ζημιών και στη αύξηση των αποδόσεων.

Στόχοι για χρυσό και ασήμι σε ένα έως δύο χρόνια

Σε αντίθεση με τα ομόλογα και άλλους τίτλους σταθερού εισοδήματος, ο χρυσός και το ασήμι δεν προσφέρουν τόκους ή μερίσματα. Η αξία τους εξαρτάται κυρίως από την προσφορά και τη ζήτηση και επηρεάζεται από παράγοντες όπως η παγκόσμια οικονομική σταθερότητα, ο πληθωρισμός, οι πολιτικές της κεντρικής τράπεζας και η βιομηχανική ζήτηση. Ως εκ τούτου, ο χρυσός και το ασήμι είναι πιο γνωστά ως εναλλακτικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων τις οποίες οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως εργαλεία για τη διαφοροποίηση των χαρτοφυλακίων τους και ειδικά σε περιόδους κρίσης.

Η εκτίμηση της Value Invest σχετικά με τη μελλοντική ανάπτυξη του χρυσού και του ασημιού τα επόμενα ένα έως δύο χρόνια, είναι ότι ο χρυσός και το ασήμι θα μπορούσαν να αυξήσουν την τιμή τους λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας και των προσδοκιών για τον πληθωρισμό. Άλλος παράγοντας για την αύξηση της τιμής των πολύτιμων μετάλλων είναι η αύξηση της ζήτησης τους λόγω της αυξανόμενης χρήσης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ηλεκτρονικά. Η τιμή του χρυσού θα μπορούσε να φτάσει τα επόμενα ένα έως δύο χρόνια τα 2.350 έως 2.700 $/ουγγιά (περίπου +25%), ενώ το ασήμι το ίδιο διάστημα θα μπορούσε να φτάσει τα 30 έως 35 $/ουγγιά (περίπου +35%). 

Οι επενδυτές θα πρέπει να θέτουν τους ατομικούς στόχους τους και κατά πόσο πρόθυμοι είναι να αναλάβουν ρίσκο, ώστε να πάρουν εμπεριστατωμένη απόφαση όταν επενδύουν σε χρυσό και ασήμι. 

Γιάννης Λαμπρίδης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *