Τα κριτήρια μου για την επιλογή μετοχών με υψηλή μερισματική απόδοση

Μερισματική απόδοση

Οι μερισματικές αποδόσεις των μετοχών και κατά πόσο οι εταιρείες είναι σε θέση να διανέμουν αυτά τα μερίσματα επανέρχονται στο επίκεντρο της προσοχής πολλών επενδυτών. 

Ένα παθητικό εισόδημα με τη μορφή μιας σταθερής ροής εισοδήματος μπορεί να δημιουργηθεί από ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών με υψηλές μερισματικές αποδόσεις. 

Πώς όμως μπορούν να βρεθούν αυτές οι μετοχές που είναι κατάλληλες για ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο;  Η υψηλή μερισματική απόδοση από μόνη της δεν αρκεί ως κριτήριο για τη δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου χαρτοφυλακίου με σταθερή ροή μερισμάτων. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που το αποδεικνύουν αυτό.

Μια υψηλή μερισματική απόδοση δεν έχει θετικό αποτέλεσμα εάν η τιμή της μετοχής πέσει αρκετά. Αλλά ακόμα κι αν τα μερίσματα πέσουν απότομα στο μέλλον, μια σημερινή υψηλή μερισματική απόδοση δεν έχει μεγάλη χρησιμότητα.  Το ζητούμενο όμως είναι να επιτευχθεί ένα μόνιμο εισόδημα από τα μέρισμα συγκεκριμένων εταιρειών.

Τα παρακάτω κατά την άποψη μου θα πρέπει να επισημανθούν και να ληφθούν υπόψη από κάθε μακροπρόθεσμο επενδυτή:

1. Η μερισματική απόδοση αυξάνεται αυτόματα όταν η τιμή της μετοχής υποχωρεί. 

Μια υπερβολικά υψηλή μερισματική απόδοση είναι επομένως μάλλον ένα προειδοποιητικό σημάδι και ένας λόγος για να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στη μετοχή.

2. Εάν το μέρισμα χρηματοδοτείται μέσω δανεισμού, τότε αυτό δεν μπορεί να είναι βιώσιμο μελλοντικά. Μπορεί οι μέτοχοι να είναι ευχαριστημένοι για μια μικρή χρονική περίοδο, αλλά μακροπρόθεσμα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για την εταιρεία και  την τιμή της μετοχής. 

3. Το ερώτημα εδώ είναι εάν η εταιρεία μπορεί να διατηρήσει σχετικά σταθερό το μέρισμα σε όλες τις φάσεις της αγοράς, ακόμη και σε μια ύφεση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μία υψηλή και σταθερή ταμειακή ροή της επιχείρησης.  Επίσης αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ένα μακροπρόθεσμο βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και με μία διοίκηση που προσανατολίζεται σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική.

Παραδείγματα μετοχών που τηρούνε αυτά τα κριτήρια υπάρχουν αρκετά, αλλά όχι πολλά.

Τέτοιες μετοχές είναι της Procter & Gamble και της Nestle. 

Συμπερασματικά, μια υψηλή μερισματική απόδοση δεν είναι το κύριο κριτήριο για την επιλογή μιας μερισματικής μετοχής.  Είναι απαραίτητο να συνυπολογιστούν και να ληφθούν υπόψη επιπλέον και άλλοι παράγοντες, όπως:

·      Η βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου 

·      Η καλή διαχείριση της επιχείρησης διαχρονικά 

·      Η σταθερή ταμειακή ροή ακόμη και σε περιόδους ύφεσης της οικονομίας

Η δυσκολία στην ανάλυση των μετοχών βρίσκεται στο ότι δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια κάθε μελλοντική εξέλιξη.  Σε μια μακροπρόθεσμη επένδυση, προκειμένου ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος, θα βοηθούσε πολύ μια καλή διασπορά μετοχών.  Για το λόγο αυτό σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών με υψηλή και σταθερή μερισματική απόδοση πρέπει να επιλέγονται περισσότερες μετοχές με τα παραπάνω κριτήρια και να ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα αν τηρούνται τα αρχικά κριτήρια στον ίδιο βαθμό κατά την επιλογή των συγκεκριμένων μετοχών.

Γιάννης Λαμπρίδης

2 σχόλια για το “Τα κριτήρια μου για την επιλογή μετοχών με υψηλή μερισματική απόδοση

    1. Η ΕΧΑΕ μπορεί να είναι από τις καλές μερισματικές μετοχές στο ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά πληροί μόνο τα δυο κριτήρια και το ένα εν μέρη. Ο κύκλος εργασιών της έχει πολύ μεγάλες διακυμάνσεις καθώς και το μέρισμα της. Σε περιόδους ύφεσης και κρίσεων μειώνεται δραματικά ο κύκλος εργασιών της και δεν παραμένει σχετικά σταθερό το μέρισμα της. Επίσης δεν αυξάνονται σταδιακά με τα χρόνια τα κέρδη και το μέρισμα.
      Δεν παύει όμως να είναι μια αξιόπιστη μετοχή πληρωμής μερίσματος για τα ελληνικά δεδομένα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *