Σύγκριση με βάση το δείκτη Shiller-P/E: Ευρωπαϊκές μετοχές έναντι Αμερικανικών και Κινεζικών Μετοχών

Η σύγκριση με τον δείκτη Shiller-P/E δείχνει ότι οι αμερικανικές μετοχές είναι ακριβότερες από τις ευρωπαϊκές και κινεζικές. Οι επενδυτές πρέπει να εξετάσουν αυτές τις αξιολογήσεις, τις μακροοικονομικές συνθήκες και την ανοχή κινδύνου τους. Οι αμερικανικές μετοχές μπορεί να έχουν υψηλές αποδόσεις, αλλά οι ευρωπαϊκές και κινεζικές μετοχές είναι ελκυστικές για μακροπρόθεσμους επενδυτές λόγω των χαμηλότερων τιμών τους.

Η σύγκριση με τον δείκτη Shiller-P/E δείχνει ότι οι αμερικανικές μετοχές είναι ακριβότερες από τις ευρωπαϊκές και κινεζικές. Οι επενδυτές πρέπει να εξετάσουν αυτές τις αξιολογήσεις, τις μακροοικονομικές συνθήκες και την ανοχή κινδύνου τους. Οι αμερικανικές μετοχές μπορεί να έχουν υψηλές αποδόσεις, αλλά οι ευρωπαϊκές και κινεζικές μετοχές είναι ελκυστικές για μακροπρόθεσμους επενδυτές λόγω των χαμηλότερων τιμών τους.

1. Εισαγωγή

Η αγορά μετοχών αποτελεί κεντρικό εργαλείο για επενδυτές σε όλο τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για την αξιολόγηση των χρηματιστηριακών αγορών έχει αυξηθεί, ιδιαίτερα λόγω της ασταθούς παγκόσμιας οικονομίας. Σε αυτό το άρθρο θα συγκρίνουμε τις αξιολογήσεις των αμερικανικών, ευρωπαϊκών και κινεζικών μετοχών με βάση τον Shiller-P/E (CAPE-Ratio), προκειμένου να προσδιορίσουμε ποιες αγορές είναι αυτή τη στιγμή φθηνότερες ή ακριβότερες.

2. Τι είναι ο Shiller-P/E;

Ο Shiller-P/E, επίσης γνωστό ως ο κυκλικά προσαρμοσμένος δείκτης τιμής-κερδών (CAPE-Ratio), αναπτύχθηκε από τον νομπελίστα Robert Shiller. Υπολογίζεται από την τρέχουσα τιμή της μετοχής διαιρούμενη με το μέσο προσαρμοσμένο για τον πληθωρισμό κέρδος των τελευταίων 10 ετών. Ο Shiller-P/E θεωρείται ως χρήσιμος δείκτης για την εκτίμηση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης των χρηματιστηριακών αγορών, καθώς εξομαλύνει τις κυκλικές διακυμάνσεις και παρέχει μια καλύτερη εικόνα της θεμελιώδους αξιολόγησης.

3. Αμερικανικές Μετοχές: Αξιολόγηση και Τάσεις

3.1 Ιστορική Απόδοση

Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά, εκπροσωπούμενη από τον δείκτη S&P 500, έχει δείξει μια εντυπωσιακή ιστορική απόδοση. Για δεκαετίες, οι αμερικανικές μετοχές έχουν προσφέρει υψηλές αποδόσεις στους επενδυτές, υποστηριζόμενες από την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον.

3.2 Τρέχουσα Αξιολόγηση

Αυτή τη στιγμή, ο Shiller-P/E του S&P 500 είναι περίπου 38, πολύ πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο των 16-17. Αυτή η υψηλή αξιολόγηση αντικατοπτρίζει μια σειρά από παράγοντες:

– Ισχυρά εταιρικά κέρδη: Μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες όπως οι Apple, Amazon και Microsoft έχουν σημειώσει τεράστια κέρδη, αυξάνοντας την συνολική αξιολόγηση της αγοράς.

– Χαμηλά επιτόκια: Η πολιτική των χαμηλών επιτοκίων από τη Federal Reserve έχει αυξήσει την ελκυστικότητα των μετοχών έναντι των ομολόγων, καθώς οι επενδυτές αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις.

– Ενέσεις ρευστότητας από τη Fed: Η ποσοτική χαλάρωση και τα εκτεταμένα προγράμματα οικονομικής στήριξης έχουν ανεβάσει περαιτέρω τις τιμές των μετοχών.

4. Ευρωπαϊκές Μετοχές: Αξιολόγηση και Τάσεις

4.1 Ιστορική Απόδοση

Η ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά, εκπροσωπούμενη από τον δείκτη STOXX Europe 600, έχει ιστορικά καταγράψει χαμηλότερες αποδόσεις σε σύγκριση με την αμερικανική αγορά. Πολιτικές αβεβαιότητες, ετερογενείς αγορές και οικονομικές προκλήσεις σε διάφορες χώρες έχουν επηρεάσει την ανάπτυξη.

4.2 Τρέχουσα Αξιολόγηση

Ο τρέχων Shiller-P/E για τις ευρωπαϊκές μετοχές είναι περίπου 20, κάτω από τον αμερικανικό μέσο όρο, αλλά ακόμη πάνω από τον ιστορικό μέσο όρο της περιοχής. Αυτή η αξιολόγηση επηρεάζεται από:

– Αργή οικονομική ανάκαμψη: Μετά την κρίση του ευρώ και το Brexit, οι ευρωπαϊκές αγορές ανέκαμψαν με αργότερους ρυθμούς.

– Οικονομικές αβεβαιότητες: Οι διαφορετικές οικονομικές συνθήκες στα κράτη μέλη της ΕΕ οδηγούν σε μικτές αποδόσεις των επιχειρήσεων.

– Χαμηλότερα εταιρικά κέρδη: Συγκριτικά με τις αμερικανικές επιχειρήσεις, πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν χαμηλότερα περιθώρια κέρδους και κέρδη.

5. Κινεζικές Μετοχές: Αξιολόγηση και Τάσεις

5.1 Ιστορική Απόδοση

Η κινεζική χρηματιστηριακή αγορά, εκπροσωπούμενη από τον δείκτη Shanghai Composite, έχει μια ασταθή ιστορία με περιόδους εκρηκτικής ανάπτυξης και δραματικών πτώσεων. Η αγορά επηρεάζεται έντονα από κρατικές παρεμβάσεις και είναι λιγότερο διαφανής σε σύγκριση με τις δυτικές αγορές. Οι συχνές και αυστηρές ρυθμίσεις μπορούν επίσης να επηρεάσουν σημαντικά την απόδοση της αγοράς.

5.2 Τρέχουσα Αξιολόγηση

Ο Shiller-P/E για τις κινεζικές μετοχές είναι αυτή τη στιγμή περίπου 17. Αυτή η σχετικά χαμηλή αξιολόγηση αντικατοπτρίζει διάφορους παράγοντες:

– Ρυθμιστικές αβεβαιότητες: Οι ισχυρές κρατικές παρεμβάσεις και οι αυστηρές ρυθμίσεις έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα στους επενδυτές.

– Οικονομική επιβράδυνση: Η επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης έχει επηρεάσει τα κέρδη των επιχειρήσεων.

– Εμπορικές εντάσεις: Οι εμπορικές συγκρούσεις με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες έχουν μειώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και έχουν οδηγήσει σε μείωση των κινεζικών μετοχών.

6. Σύγκριση των Αξιολογήσεων: ΗΠΑ, Ευρώπη και Κίνα

6.1 Σύγκριση Shiller-P/E

– Αμερικανικές μετοχές: Shiller-P/E περίπου 38

– Ευρωπαϊκές μετοχές: Shiller-P/E περίπου 20

– Κινεζικές μετοχές: Shiller-P/E περίπου 17

Αυτή η σύγκριση δείχνει ότι οι αμερικανικές μετοχές έχουν τις υψηλότερες αξιολογήσεις, ακολουθούμενες από τις ευρωπαϊκές και τις κινεζικές μετοχές. Αυτό μπορεί να υποδεικνύει ότι οι αμερικανικές μετοχές είναι υπερτιμημένες, ενώ οι ευρωπαϊκές και οι κινεζικές μετοχές μπορεί να είναι πιο ελκυστικές σε όρους αποτίμησης.

6.2 Μακροοικονομικοί Παράγοντες

– Οικονομική ανάπτυξη: Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να παρουσιάζουν ισχυρή ανάπτυξη, ενώ η Ευρώπη και η Κίνα αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις.

– Επιτοκιακό περιβάλλον: Τα χαμηλά επιτόκια υποστηρίζουν τις υψηλές αξιολογήσεις στις ΗΠΑ, ενώ η Ευρώπη και η Κίνα έχουν διαφορετικές νομισματικές στρατηγικές.

– Πολιτική σταθερότητα: Η Ευρώπη και η Κίνα αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους πολιτικούς κινδύνους, που επηρεάζουν τις αξιολογήσεις. Οι πολιτικές αβεβαιότητες στην ΕΕ και οι αυστηρές ρυθμίσεις στην Κίνα καθιστούν αυτές τις αγορές πιο επικίνδυνες.

7. Συμπεράσματα

Η σύγκριση των αξιολογήσεων των αμερικανικών, ευρωπαϊκών και κινεζικών μετοχών με βάση τον Shiller-P/E δείχνει σαφείς διαφορές. Οι αμερικανικές μετοχές φαίνονται αυτή τη στιγμή ακριβότερες, ενώ οι ευρωπαϊκές και οι κινεζικές μετοχές είναι φθηνότερες. Οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη αυτές τις αξιολογήσεις στο πλαίσιο των μακροοικονομικών συνθηκών και της ατομικής ανοχής κινδύνου. Ενώ οι αμερικανικές μετοχές ενδέχεται να συνεχίσουν να προσφέρουν υψηλές αποδόσεις, οι ευρωπαϊκές και οι κινεζικές μετοχές μπορεί να προσφέρουν ελκυστικές ευκαιρίες λόγω των χαμηλότερων αξιολογήσεών τους, ειδικά για επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι διαφορές στις αξιολογήσεις αντικατοπτρίζουν επίσης τις διαφορετικές οικονομικές και πολιτικές συνθήκες στις αντίστοιχες περιοχές, καθιστώντας τη διαφοροποίηση της επενδυτικής στρατηγικής σκόπιμη.

Γιάννης Λαμπρίδης – Money Expert

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *