Νέα

Τα κριτήρια μου για την επιλογή μετοχών με υψηλή μερισματική απόδοση

Οι μερισματικές αποδόσεις των μετοχών και κατά πόσο οι εταιρείες είναι σε θέση να διανέμουν αυτά τα μερίσματα επανέρχονται στο επίκεντρο της προσοχής πολλών επενδυτών.  Ένα παθητικό εισόδημα με τη μορφή μιας σταθερής ροής εισοδήματος μπορεί να δημιουργηθεί από ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών με υψηλές μερισματικές αποδόσεις.  Πώς όμως μπορούν να

Διαβάστε Περισσότερα

Οι προοπτικές για το ουράνιο: Ευκαιρίες και προκλήσεις για την ενεργειακή μετάβαση

Η αναζήτηση για φιλικές προς το περιβάλλον, αξιόπιστες και οικονομικά αποδοτικές πηγές ενέργειας είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής

Διαβάστε Περισσότερα

Η έναρξη του e-Euro: το ψηφιακό νόμισμα θα μπορούσε να αλλάξει τον κόσμο

Το e-Euro είναι ένα ψηφιακό νόμισμα που αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ως απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για ψηφιακές μεθόδους

Διαβάστε Περισσότερα