ΔΝΤ και Παγκόσμια Τράπεζα: Πώς οι ενέργειές τους επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία

ΔΝΤ και Παγκόσμια Τράπεζα: Πώς οι ενέργειές τους επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία

Ο ρόλος του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην παγκόσμια οικονομία

Η παγκόσμια οικονομία είναι ένα σύνθετο δίκτυο χωρών, εταιρειών και ατόμων που επηρεάζονται από πληθώρα παραγόντων. Στο πλαίσιο αυτό, διεθνείς οργανισμοί όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα ιδρύθηκαν για να προωθήσουν την παγκόσμια οικονομική συνεργασία, να αντιμετωπίσουν οικονομικές κρίσεις και να υποστηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη στις φτωχότερες χώρες. Σε αυτό το άρθρο, θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στον ρόλο του ΔΝΤ και της ΠΤ στην παγκόσμια οικονομία και θα εξετάσουμε τις ενέργειές τους για να συμβάλουν στη διατήρηση και ενίσχυση της οικονομικής σταθερότητας σε όλο τον κόσμο.

Τα καθήκοντα και οι στόχοι του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ) έχουν διαφορετικές αποστολές και στόχους, αλλά συνεργάζονται στενά για τη σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.

Στόχος του ΔΝΤ είναι να διασφαλίσει τη σταθερότητα του διεθνούς νομισματικού συστήματος και να στηρίξει τα μέλη του στην αντιμετώπιση νομισματικών και χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Για το σκοπό αυτό, προσφέρει οικονομική υποστήριξη και τεχνογνωσία σε τομείς όπως η οικονομική πολιτική, τα νομισματικά ζητήματα και η ελάφρυνση του χρέους. Το ΔΝΤ στοχεύει επίσης να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και να μειώσει τη φτώχεια παγκοσμίως, βοηθώντας τις χώρες να εφαρμόσουν οικονομικές μεταρρυθμίσεις και να βελτιώσουν το μακροοικονομικό τους πλαίσιο.

Η Παγκόσμια Τράπεζα, από την άλλη πλευρά, στοχεύει στην καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας και στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στις φτωχότερες χώρες. Για το σκοπό αυτό, προσφέρει οικονομική υποστήριξη και τεχνογνωσία σε τομείς όπως οι υποδομές, η υγεία και η εκπαίδευση. Η Παγκόσμια Τράπεζα εργάζεται επίσης για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Δουλεύοντας μαζί, το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα συνεργάζονται για να προωθήσουν τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και να βοηθήσουν όλους τους ανθρώπους να καρπωθούν τα οφέλη της οικονομικής προόδου.

ΔΝΤ και Παγκόσμια Τράπεζα: Πώς οι ενέργειές τους επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία
ΔΝΤ και Παγκόσμια Τράπεζα: Πώς οι ενέργειές τους επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία
Λογότυπο της Παγκόσμιας Τράπεζας

Δομή και λειτουργία του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας

Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα είναι διεθνείς οργανισμοί που αποτελούνται από χώρες μέλη και έχουν την έδρα τους στην Ουάσιγκτον D.C. Η δομή και η λειτουργία του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι παρόμοια αλλά όχι πανομοιότυπα.

Το ΔΝΤ επί του παρόντος (από τον Φεβρουάριο του 2022) έχει 190 κράτη μέλη των οποίων τα δικαιώματα ψήφου βασίζονται στο μερίδιο κεφαλαίου τους. Τα κράτη μέλη με τα μεγαλύτερα ποσοστά ψήφου είναι: ΗΠΑ 16,50%, Ιαπωνία 6,14%, Κίνα 6,08%, Γερμανία 5,31%, Γαλλία 4,03%, Ηνωμένο Βασίλειο 4,03% και Ιταλία 3,02%.

Το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του ΔΝΤ είναι το Συμβούλιο των Διοικητών, το οποίο αποτελείται από έναν κυβερνήτη και έναν υποδιοικητή από κάθε χώρα μέλος. Οι επιχειρησιακές αποφάσεις λαμβάνονται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από 24 διευθυντές που εκλέγονται από τα κράτη μέλη. Το ΔΝΤ διαθέτει ένα δίκτυο γραφείων και γραφείων αντιπροσωπείας σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η Παγκόσμια Τράπεζα αποτελείται από δύο διαφορετικά ιδρύματα: τη Διεθνή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (IBRD) και τη Διεθνή Ένωση Ανάπτυξης (IDA). Η IBRD παρέχει δάνεια σε μεσαίες και πλούσιες χώρες, ενώ η IDA χορηγεί δάνεια και επιχορηγήσεις σε φτωχότερες χώρες. Μέλη της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι και οι 190 χώρες μέλη του ΔΝΤ. Το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι το Συμβούλιο των Διοικητών, το οποίο αποτελείται από έναν διοικητή και έναν υποδιοικητή από κάθε χώρα μέλος. Όπως και με το ΔΝΤ, οι επιχειρησιακές αποφάσεις λαμβάνονται από ένα Εκτελεστικό Συμβούλιο που αποτελείται από 25 διευθυντές που εκλέγονται από τα κράτη μέλη.

Τόσο το ΔΝΤ όσο και η Παγκόσμια Τράπεζα διαθέτουν προσωπικό που εργάζεται σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, του δικαίου και της ανάπτυξης. Διενεργούν επίσης τακτικές ανασκοπήσεις και αξιολογήσεις της δουλειάς τους για να διασφαλίσουν ότι εκπληρώνουν τους στόχους και τις ευθύνες τους και ότι εργάζονται αποτελεσματικά.

Μέτρα που ελήφθησαν από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα για τη σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας

Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα έχουν λάβει διάφορα μέτρα για την προώθηση της παγκόσμιας οικονομικής σταθερότητας και την αντιμετώπιση οικονομικών κρίσεων. Ακολουθούν ορισμένα σημαντικά μέτρα:

 • Οικονομική Βοήθεια: Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα προσφέρουν οικονομική βοήθεια σε χώρες που πλήττονται από οικονομικές κρίσεις. Για παράδειγμα, το ΔΝΤ δανείζει σε χώρες που δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους ή αντιμετωπίζουν προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών. Η Παγκόσμια Τράπεζα χορηγεί δάνεια και επιχορηγήσεις σε χώρες για να τις βοηθήσει να χρηματοδοτήσουν αναπτυξιακά έργα και επενδύσεις σε υποδομές.
 • Τεχνική βοήθεια και συμβουλές: Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα παρέχουν τεχνική βοήθεια και συμβουλές σε διάφορους τομείς, όπως η οικονομική πολιτική, η δημοσιονομική διαχείριση και η φορολογική πολιτική. Αυτή η υποστήριξη έχει σκοπό να βοηθήσει τις χώρες να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις οικονομικές τους πολιτικές για την προώθηση της ανάπτυξης και της σταθερότητας.
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση: Οι συγκεκριμένοι οργανισμοί διεξάγουν τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης και των πολιτικών στις χώρες μέλη. Αυτές οι αξιολογήσεις βοηθούν στον εντοπισμό και τη διαχείριση πιθανών οικονομικών κινδύνων σε πρώιμο στάδιο.
 • Συνεργασία με άλλους οργανισμούς: Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα συνεργάζονται στενά με άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) για να διευκολύνουν μια συντονισμένη παγκόσμια απάντηση στις οικονομικές προκλήσεις.
 • Προώθηση μεταρρυθμίσεων: Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομίας. Αυτό περιλαμβάνει μέτρα όπως η βελτίωση του κράτους δικαίου, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η προώθηση του εμπορίου και των επενδύσεων.

Αυτά τα μέτρα έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν στη διατήρηση της παγκόσμιας οικονομίας σταθερή και στην προώθηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Κριτική στα μέτρα που ελήφθησαν από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα

Τα μέτρα που ελήφθησαν από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα δεν είναι χωρίς αμφισβήτηση και υπήρξε επίσης κριτική για αυτά. Ακολουθούν μερικές από τις κύριες επικρίσεις:

 • Προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής: Βασική κριτική προς το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα είναι τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής τους, τα οποία συχνά συνδέονται με τη χορήγηση δανείων. Αυτά τα προγράμματα μπορεί να σημαίνουν ότι οι χώρες πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα λιτότητας και οικονομικές μεταρρυθμίσεις για να ξεπληρώσουν τα χρέη τους. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι αυτά τα προγράμματα μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους φτωχούς και μη προνομιούχους, καθώς συχνά καταλήγουν σε περικοπές στις δημόσιες δαπάνες και τις υπηρεσίες.
 • Δημοκρατική Νομιμότητα: Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα είναι διεθνείς οργανισμοί και δεν έχουν τη δημοκρατική νομιμότητα που έχουν οι εθνικές κυβερνήσεις. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι αυτό μπορεί να τους οδηγήσει στην εφαρμογή πολιτικών που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πλούσιων χωρών και των μεγάλων επιχειρήσεων αντί να εξυπηρετούν τις ανάγκες των φτωχότερων χωρών και των λαών τους.
 • Προϋποθέσεις δανείου: Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα συχνά επιβάλλουν όρους στα δάνειά τους που πρέπει να πληρούν οι χώρες πριν λάβουν οικονομική βοήθεια. Αυτές οι προϋποθέσεις μπορεί να περιλαμβάνουν πολιτικές ή οικονομικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμόσουν οι χώρες προκειμένου να αποκαταστήσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι αυτές οι συνθήκες μπορεί συχνά να οδηγήσουν σε ακατάλληλες ή ακόμη και επιβλαβείς ενέργειες.
 • Εστίαση στην οικονομική σταθερότητα: Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα στοχεύουν κυρίως στη σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι αυτό έρχεται συχνά σε βάρος κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων. Ισχυρίζονται ότι οι οργανισμοί θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τον αντίκτυπο των πράξεών τους στο περιβάλλον και στις κοινωνικές συνθήκες.

Γενικά, υπάρχει μια αμφιλεγόμενη συζήτηση για τις ενέργειες του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητοι για να διατηρηθεί η παγκόσμια οικονομία σταθερή, άλλοι ζητούν μεταρρυθμίσεις ή ολικό επαναπροσανατολισμό των οργανισμών για να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των χωρών μελών.

Αντίκτυπος των δράσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην παγκόσμια οικονομία

Οι ενέργειες του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας έχουν αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία, τόσο θετικό όσο και αρνητικό. Παρακάτω είναι μερικές από τις βασικές επιπτώσεις:

 • Σταθεροποίηση νομισμάτων: Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση των νομισμάτων σε όλο τον κόσμο. Τα μέτρα που λαμβάνουν μπορούν να βοηθήσουν στην αποφυγή ή τον μετριασμό των νομισματικών κρίσεων.
 • Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης: Οι ενέργειες του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Παρέχοντας δάνεια και τεχνική βοήθεια, μπορούν να βοηθήσουν τις χώρες να εκσυγχρονίσουν και να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους.
 • Μείωση της φτώχειας: Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα έχουν ξεκινήσει προγράμματα μείωσης της φτώχειας που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν στη μείωση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτά τα προγράμματα στοχεύουν στη βελτίωση της κατανομής του εισοδήματος, στη βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
 • Αύξηση του χρέους: Ωστόσο, ο δανεισμός από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα μπορεί επίσης να προκαλέσει τις χώρες να αυξήσουν τα χρέη τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χώρες μπορεί να πέσουν σε παγίδα χρέους εάν δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους.
 • Αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις: Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας μπορεί να έχουν αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς συχνά προσανατολίζονται προς την οικονομική σταθερότητα και δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς περιβαλλοντικά ζητήματα.

Ο αντίκτυπος των ενεργειών του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην παγκόσμια οικονομία είναι περίπλοκος και αμφιλεγόμενος. Ενώ ορισμένοι τονίζουν θετικές επιπτώσεις, όπως η τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και η μείωση της φτώχειας, υπάρχουν επίσης επικριτικές φωνές που επισημαίνουν αρνητικές επιπτώσεις, όπως η αύξηση του χρέους και η παραμέληση περιβαλλοντικών ζητημάτων.

ΔΝΤ και Παγκόσμια Τράπεζα: Πώς οι ενέργειές τους επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία
Πηγή: https://www.imf.org/en/Capacity-Development/how-we-work

Παραδείγματα χρηματοδότησης από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα

Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα χρηματοδοτούν πολλά έργα και μέτρα σε διάφορες χώρες παγκοσμίως. Μερικά παραδείγματα:

Ελλάδα: Η Ελλάδα έχει λάβει πολλά δάνεια από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα τα τελευταία χρόνια για να σταθεροποιήσει την οικονομία της και να αντιμετωπίσει την κρίση χρέους της. Το 2010, η Ελλάδα έλαβε δάνειο 110 δισεκατομμυρίων ευρώ από το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθούμενο από ένα άλλο δάνειο 130 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2012. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει επίσης χρηματοδοτήσει αρκετά έργα στην Ελλάδα.

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας σήμερα ξεπερνάει τα 400 δις ευρώ! 

Αιθιοπία: Η Αιθιοπία έχει λάβει μια πίστωση 3,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από την Παγκόσμια Τράπεζα για να υποστηρίξει την οικονομική της ανάπτυξη και την ανακούφιση της φτώχειας. Τα δάνεια χρησιμοποιήθηκαν για έργα όπως η επέκταση των υποδομών, η ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος και η προώθηση του ιδιωτικού τομέα.

Πακιστάν: Το Πακιστάν έχει λάβει πολλά δάνεια από το ΔΝΤ τα τελευταία χρόνια για να σταθεροποιήσει την οικονομία του και να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις. Το 2019, το ΔΝΤ ενέκρινε ένα πακέτο δανείων 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Πακιστάν για να βελτιώσει τη μακροοικονομική του σταθερότητα και να τονώσει την ανάπτυξη.

Νιγηρία: Η Νιγηρία έχει εξασφαλίσει δάνειο 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Παγκόσμια Τράπεζα για τη βελτίωση της ενεργειακής της υποδομής και την επίλυση της έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Το δάνειο χρησιμοποιήθηκε για έργα όπως η κατασκευή νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και η βελτίωση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας.

Αργεντινή: Η Αργεντινή έχει λάβει αρκετά δάνεια από το ΔΝΤ τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπίσει την οικονομική της κρίση. Το 2018, η Αργεντινή έλαβε δάνειο 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το ΔΝΤ, ακολουθούμενο από άλλο δάνειο 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2020.

Ινδία: Η Ινδία έχει λάβει πιστωτικό όριο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την Παγκόσμια Τράπεζα για να υποστηρίξει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση του COVID-19. Τα δάνεια χρησιμοποιούνται για έργα όπως η βελτίωση των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης και η στήριξη των ανέργων.

Ιορδανία: Η Ιορδανία έχει λάβει πολλά δάνεια από την Παγκόσμια Τράπεζα για να προωθήσει την οικονομική της ανάπτυξη και σταθερότητα. Το 2019, η Ιορδανία έλαβε δάνειο 1,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Παγκόσμια Τράπεζα για έργα όπως η επέκταση των υποδομών και η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας.

Ουκρανία: Συμφώνησε ένα νέο πρόγραμμα δανεισμού 15,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το ΔΝΤ για την περίοδο 2023-2027.

Οι μεγαλύτεροι δανειολήπτες του ΔΝΤ το 2020, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, ήταν:

Αργεντινή (48,873 δις USD), Αίγυπτος (20,362 δις USD) και Ουκρανία (12,824 δις USD).

Αυτά τα παραδείγματα δείχνουν ότι το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα χρηματοδοτούν και υποστηρίζουν διαφορετικές χώρες με διαφορετικές ανάγκες. Τα δάνεια και τα έργα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη χώρα και τις ανάγκες.

Συμπέρασμα και μελλοντικές προοπτικές για το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα

Το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας και στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της μείωσης της φτώχειας τις τελευταίες δεκαετίες. Παρά τις ορισμένες επικρίσεις για τις ενέργειές τους, έχουν συμβάλει στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης σε πολλές χώρες.

Ωστόσο, το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα αντιμετωπίζουν επίσης προκλήσεις και πρέπει να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παγκόσμιας οικονομίας. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η αυξανόμενη σημασία των αναδυόμενων οικονομιών όπως η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες απαιτούν ισχυρότερη φωνή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ένας άλλος σημαντικός τομέας που πρέπει να αντιμετωπίσουν στο μέλλον το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα είναι το περιβάλλον. Είναι απαραίτητο να κατευθύνουν τις ενέργειές τους με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και να συμβάλλει στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στις χώρες.

Συμπερασματικά, είναι σημαντικό το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα να συνεχίσουν να εκπληρώνουν τον ρόλο τους ως σημαντικοί θεσμοί στην παγκόσμια οικονομία και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η μεγαλύτερη συνεργασία με τις αναδυόμενες χώρες και η ισχυρότερη δέσμευση για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι ζωτικής σημασίας για την εκπλήρωση των στόχων και των καθηκόντων τους.

Γιάννης Λαμπρίδης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *